Segolis in Israel

Click Here for English version of site

Click here for previous Segolis in the USA

Click here for previous Segolis in Australia

Segolis in Israel

2014 - Sep-Oct ; Nov-Dec

2015 - Jan-Feb ; Mar-Apr ; May-Jun ;Iceland ;Jul-Aug ;Sep-Oct ;Nov-Dec ;

2016 - Jan-Feb ; Mar-Apr ; Jul-Galapagos ; 2017 - Aug Dolomites ;

2018 - Aug Madagascar - part 1 ; part 2 ;2019 - Apr Italy ; Aug Mongolia

אוגוסט 2016

אחרי הטיול לגלאפגוס, מיכל נשארה לעבוד בדייויס ומורן לקחת את הילדים והצטרף לכגן וילדיו לטיול בצפון קליפורניה ודרום אורוגון

התחלנו בשמורת הר הגעש לאסן

הילדים נהנו ממלחמות שלג בטיולים הגבוהים

פיריט (זהב השוטים) נוזלי מבעבע מהאדמה

טיפוס להר געש צעירולפעמים הן איפרו את עצמן בין הטיולים לוטם איפרה את הקטנות

קפצנו במפלים


טיפסנו להר שעשוי מאובסידיאן – זכוכית געשית


משם המשכנו לשמורה עם המון מערות של צינורות לבה

שימו לב לתקרה המחודדתביקרנו בקרייטר לייק שהינו אגם בלוע הר געש

המים היו צלולים ומדהימים

היתה שריפת יער גדולה עם הרבה עשן שגרם לשקיעות מדהימות

שמורת עצי הענק רדווד

איך שהזמן עובר

2016 2009


כשסיימנו לטייל עזרנו למיכל לסיים את הניסוי ולנקות את המעבדה